Váltás a normál nézetre.

Szakmai szolgáltatások

SZOLGÁLTATÁSOK

 

HELYI KULTÚRA

Minden olyan közművelődési forma, mely a helyi-térségi azonosságtudatot fejleszti, továbbá a helyben lakókban erősíti mentális kötődésüket településükhöz. Részét képezi a lokálpatriotizmus értékvilágának.

- Nemzetiségi programok- német és horvát versmondó találkozó, színház bemutató

- szépkorúak kistérségi művészeti fesztiválja

- idősek városi napja

 

LÉTKULTÚRA

Azon tanfolyamok, szakkörök,  továbbképzések valamint egyéb felnőttképzési formák, melyek elősegítik a helyben lakók életesélyeinek növekedését, a praktikus ismeretek közvetítésével hozzájárulnak a lakosság ismeret- és képzési szintjének növekedéséhez, mindennapi életük gazdagításához. 

- Természetgyógyászati szabadegyetem

- Írisz diagnosztika - minden hónapban egy szombati nap

A diagnoszta egy különleges műszerrel, a sztereómikroszkóppal végrehajtott vizsgálat alapján tud következtetni a szervezet állapotára. A diagnosztikát dr. Tihanyi István, gyermekorvos, természetgyógyász végzi.

- Városi egészséghét

- ismeretterjesztő sorozat időseknek, havonta egy alkalommal

- filmklub

 

A KREATIVITÁS ÉS ÖNKIFEJEZÉS KULTÚRÁJA

Az élményközpontú közösségi formák, és egyéni ambíciókat összesítő programok, sorozatok, minősítők, helyi és területi bemutatók szervezése, közvetítése.        

 - történelmi, irodalmi vetélkedők,

- hagyományőrző  program óvodásoknak, alsósoknak, családoknak.

A népzene és néptánc mellett, kézműves alaptechnikákkal és mesterségekkel ismerkedhetnek gyerekek és felnőttek egyaránt.

- Vetélkedők, pályázatok

- játékfoglalkozások kicsiknek és nagyoknak. Finommozgást, logikai készséget, érzékelést-észlelést fejlesztő játékok.

- különböző évfordulókhoz kapcsolódó  vetélkedők, általános és középiskolásoknak

- amatőr alkotók kiállításai, gyermek –felnőtt- nyugdíjas korosztály

 

 

ÜNNEPI ÉS EGYETEMES KULTÚRA

Az un. magas kultúra produktumai, értékközpontú programok, rendezvények. E körbe tartoznak a nemzeti ünnepekhez  szervezett  programok, az országos és egyetemes évfordulók programjai.   

- Irodalmi Kávéház  a költészet napjához kapcsolódva

- Irodalmi kiállítások

- költészetnapi szavalóversenyek gyermekeknek és időseknek

- „Zöld napok” – környezetvédelem, Föld nap, Víz világnapja, Takarítási Világnap

- Kultúrházak éjjel-nappal

- Népmese nap

- Szent Iván éjszakája

 

 

Az EGYÜTTÉLŐ MÁSSÁGOK KULTÚRÁJA

Idetartozik a másságok megismerését, a kölcsönös tolerancia és empátia kialakulását célzó és segítő közművelődési törekvések összessége. (etnikai, kulturális, vallási stb. eltérések komplex kezelésével).

- fogyatékkal élők találkozója

- roma programok

 

 

KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Információ átadás,  tanácsadás, spontán és szervezett kapcsolatépítés, szakmai információkat szervező kiadványok.

- Médiatár, programfüzetek