Váltás a normál nézetre.

Statisztikai adatok

 
A könyvtár statisztikai adatai 5 évre visszamenőleg
Év Állomány Gyara-
podás
Olvasók Kölcsön-
zött dok.
Könyv-
táros
Könyv-
tárközi
kölcs.
Honlap látoga-
tók
Keresések
a kataló-
gusban
2010 149 826 4 138 3 446 116 377    11 345    
2011 148 504 3 652 3 807 116 892    11 289  71 444  
2012 148157 4 894 3 771  80 027 12,5 146 141 335  
2013 149541 2 874 3 466  80 828    13 170 144 893 15 818
2014 149938 3 399 3 258  57 956    13 131 198 492 13 407
2015 147016 -1922 4 542  65 353    13   228042 17109
2016 145868 -1148 4 602  77 631     131052 33150
2017 148030 2162  4 645  83 174     112683 31614