• Magyar
  • English
  • Deutsch
  • Hrvatski
Betűméret
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
  • Hrvatski

Bajai Városi Könyvtár Hírlevél

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Belépés

Olvasói felmérés

OLVASÓI ELÉGEDETTSÉGVIZSGÁLAT A BAJAI ADY ENDRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A kérdőívet az oldal alján, illetve ide kattintva tudja letölteni!

1. A felmérés helyszíne

A használók igényeinek, szokásainak, elégedettségének kérdőíves mérését a könyvtár két részlegében (Felnőtt részleg- Gyermek részleg) végeztük el, így a könyvtár egészéről éppúgy képet kaptunk, mint a különböző egységekről. Az egységek megkapják a rájuk vonatkozó részletes adatokat, tovább elemezhetik az eredményeket és kamatoztathatják azt szolgáltatásaik tervezésekor.


2. A felmérés módszere

A felmérést 2011. március 12 és április 22 között végeztük.
Minden hét minden munkanapján, a teljes nyitva tartási időben került sor a kérdőívek kiosztására. Törekvésünk volt, hogy a különböző időszakokról (nyitás, zárás, „csúcsforgalom”) egyenletes képet kapjunk, továbbá, hogy a szolgálandó közönség minden rétegére (aktív dolgozó, diák, álláskereső, nyugdíjas stb.) és korosztályára vonatkozóan legyen mintánk.
Utasítás szerint a könyvtárosok a kérdőíveket átadva arra kérték meg a válaszadókat, hogy válaszaikkal, véleményükkel segítsenek bennünket az igények pontosabb megismerésében, hogy lehetőségeinken belül javítani, fejleszteni tudjuk könyvtári szolgáltatásaink minőségét.  A válaszadás önkéntes volt.
A válaszadók látogatásuk végén önállóan töltötték ki a kérdőívet és helyezték el azt az arra kijelölt dobozba. A könyvtárosok nem kérdezőbiztosként működtek, de készséggel segítettek, ha a válaszadónak problémája volt.
A kérdőívek az intézmény honlapján is elérhetőek voltak.

A látogatók így összesen 246 db kérdőívet töltöttek ki, ebből mindössze 7 db internetes volt, 8 db pedig értékelhetetlennek minősült. Az értékelhető űrlapok száma tehát 238, ebből 148 felnőtt és 90 gyermek kérdőív.


3. A felmérés értékelése: Felnőtt részleg
A válaszadók megoszlása
Életkor szerint:

14-19 éves: 20%
20-29 éves: 16%
30-39 éves: 14%
40-49 éves: 18%
50-59 éves: 9%
60-69 éves: 18%
70-79 éves: 4%
80 év felett: 1%

Nemek szerint:
Férfi: 26%
Nő: 74%

A válaszadók jellemzőinek részletes bemutatása, a különböző szolgáltatások igénybevétele, véleményezése (Felnőtt részleg)

Legmagasabb (befejezett) iskolai végzettség
- 8 általános vagy kevesebb: 19%
- középiskola: 42%
- főiskola, egyetem: 38%

Jelölje meg mindazt, ami Önre érvényes (Több válasz is megjelölhető!)
- nappali középiskolai hallgató: 18%
- nappali, egyetemi, főiskolai hallgató: 4%
- esti, vagy levelező egyetemi, főiskolai hallgató : 1%
- PhD hallgató: 0%
- egyéb tanuló: 2%
- főfoglalkozású alkalmazott: 26%
- részmunkaidős alkalmazott: 4%
- kutatóintézeti dolgozó: 1%
- felsőoktatási oktató: 0%
- egyéb oktató: 4%
- közgyűjteményi dolgozó: 2%
- vállalkozó, önálló: 3%
- nyugdíjas: 21%
- munkanélküli: 10%
- háztartásbeli: 0%
- tartósan beteg, rokkant nyugdíjas: 1%
- gyesen, gyeden van: 2%
- nem magyar állampolgár: 1%

Mióta tagja Ön könyvtárunknak?
- kevesebb, mint egy éve: 9%
- 1-2 éve: 11%
- 3-5 éve: 18%
- 4-5 évnél régebben: 61%

Jelölje, ha Önnek gondot okoz a könyvtár használata, mert:
- látáskorlátozott: 0%
- halláskorlátozott: 0%
- mozgáskorlátozott: 2%
- egyéb: 1%

Általában milyen gyakran keresi fel könyvtárunkat?
- hetente többször: 10%
- hetente: 28%
- havonta: 54%
- negyedévente: 4%
- félévente: 0%
- ritkábban (alkalomszerűen): 3%

Látogat-e más könyvtárat?
- igen: 31%
- nem: 69%

Ha igen, milyen célból? (Több választ is megjelöltek!)
Azért, mert:
- más városban tanulok, dolgozom: 11%
- speciális igényeim vannak: 15%
- máshol nagyobb a választék, szélesebb a kínálat: 7%
- egy könyvtárból kevés dokumentumot lehet kikölcsönözni: 3%

Elsősorban milyen célból veszi igénybe könyvtárunk szolgáltatásait? (Több választ is megjelöltek!)
- tanuláshoz: 28%
- munkához: 15%
- hobbihoz: 28%
- művelődéshez, önképzéshez: 44%
- szórakozáshoz: 55%
- egyéb, éspedig:-

Milyen szolgáltatásokat szokott igénybe venni könyvtárunkban? (Több válasz is megadható!)
- könyvkölcsönzés a könyvtár saját állományából: 100%
- újság, folyóirat használat: 22%
- audiovizuális dokumentumok: 18%
- kölcsönzés más könyvtár állományából (könyvtárközi): 14%
- helyben olvasás, kutatás, böngészés: 32%
- audiovizuális anyagok helyben használata: 3%
- saját dokumentumok előállítása (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, spirálozás): 6%
- számítógépes katalógus használata: 7%
- internetezés: 20%
- WI-FI, saját laptop használata: 0,7%
- adatbázisok használata: 3%
- szövegszerkesztés: 3%
- felnőtteknek szóló rendezvények, kiállítások: 19%
- tájékoztató szolgálat (konkrét kérdésre válasz kérése): 2%

Használja-e a könyvtár honlapját?
-naponta: 1%
-hetente többször: 4%
-hetente: 3%
-alkalmanként: 50%
-nem: 42%

Mit használ a honlapon? (Több válasz is megjelölhető!)
- katalógusban keresek: 30%
- böngészek az információk között: 32%
- hosszabbítok: 8%
- előjegyeztetek: 2%
- új dokumentumokat nézem: 9%
- programokat keresek: 14%
- a Bácskai Elektronikus Könyvtárat használom: 3%
- munkatársak elérhetőségét keresem: 0%
- a pályázatokat figyelem: 0,7%

Általában honnan szokott tudomást szerezni a könyvtárban történő eseményekről, változásokról? (Több válasz is megjelölhető!)
- ismerősök, családtagok révén: 24%
- pedagógustól: 3%
- az intézmény kapuján, vagy megállító tábláján lévő kiírásról: 50%
- könyvtárostól: 50%
- elektronikus hírlevélből: 28%
- helyi újságból: 21%
- helyi médiából: 17%
- városban elhelyezett plakátokról, szórólapokról: 25%
- internetről, a könyvtár honlapjáról, Facebook-os oldaláról: 24%
- egyéb helyről, éspedig…: -


A vizsgálat legfontosabb eredményei  (Elégedettség általában)
Felnőtt részleg

A kérdőív kitöltőinek 26 előre meghatározott szolgáltatást kellett értékelniük, aszerint, hogy mennyire elégedettek azokkal. ( Nagyon elégedett: 5; elégedett: 4; közepesen elégedett: 3; inkább elégedetlen: 2; elégedetlen: 1; nem ismerem, nem használom: 0)

Az alábbi táblázat mutatja az eredményt:

1.    A könyvtár külseje: 3,8
2.    A könyvtár belső terei: 4,3
3.    Akadálymentes, könnyű bejutás: 4
4.    Akadálymentes, könnyű közlekedés a terekben: 4,2
5.    Jelek és eligazító táblák: 3,9
6.    Nyitva tartási idő: 4,3
7.    A könyvtári terek elrendezése: 2,9
8.    Munkaasztalok száma: 4,5
9.    Olvasási körülmények: 4,4
10.    Könyvtárosok segítőkészsége: 4,7
11.    Könyvtárosok szakértelme: 4,6
12.    Számítógépek száma: 4,2
13.    Számítógépek minősége: 4,1
14.    A könyvállomány elrendezése: 4,1
15.    A könyvállomány összetétele, választéka: 4,6
16.    Folyóiratok elrendezése: 4,3
17.    Folyóiratok összetétele, választéka: 4,1
18.    A hangzó anyag elrendezése: 4,2
19.    A hangzó anyag összetétele, választéka: 4,1
20.    Reprográfiai, irodai szolgáltatások: 4,1
21.    Várakozási idő: 4,36
22.    A szolgáltatások ára: 4,3
23.    A könyvtár honlapjának külső megjelenése: 3
24.    A könyvtár honlapjának tartalma: 2,9
25.    Katalógus kezelhetősége: 3,9
26.    Rendezvénykínálat: 4,2
Összességében a könyvtár egésze: 4,4


A legmagasabb osztályzatot a könyvtárosok segítőkészsége kapta, második helyre pedig szakértelmük megítélése ill. a könyvállomány összetétele, választéka került.
Elégedettek a válaszadók az akadálymentes közlekedéssel a belső terekben, a nyitva tartási idővel, a munkaasztalok számával, az olvasási körülményekkel, a számítógépek számával és minőségével, a könyvállomány elrendezésével, összetételével és választékával, a folyóiratok elrendezésével és választékával, a hangzó anyag elrendezésével és választékával, a reprográfiai, irodai szolgáltatásokkal, a várakozási idővel, a szolgáltatások árával és a rendezvénykínálattal.
Közepesen elégedettek a jelek és eligazító táblákkal, a könyvtár honlapjának külső megjelenésével és a katalógus kezelhetőségével.
Inkább elégedetlenek a könyvtári terek elrendezésével, és a könyvtár honlapjának tartalmával.


4. A felmérés értékelése: Gyermek részleg
A válaszadók megoszlása
Életkor szerint:
0-6 éves: 18%
7-14 éves: 81%
15-19 éves: 1%

Nemek szerint:
Fiú: 28%
Lány: 72%

A válaszadók jellemzőinek részletes bemutatása, a különböző szolgáltatások igénybevétele, véleményezése (Gyermek részleg)

Mióta vagy tagja könyvtárunknak?
- kevesebb, mint egy éve: 14%
- 1-2 éve: 45%
- 3-5 éve: 33%
- 5 évnél régebben: 7%

Milyen gyakran keresed fel a könyvtárat?
- hetente többször: 9%
- hetente: 35%
- havonta: 48%
- negyedévente: 3%
- félévente: 3%
- fél évnél ritkábban: 1%

Iskoládban van-e könyvtár, tagja vagy-e?
- nincs: 21%
- van, de nem vagyok tagja: 28%
- van és tagja vagyok: 40%
- még nem iskolakorú: 11%

Miért jársz könyvtárba? (Több válasz is megjelölhető!)
- tanulás, gyűjtőmunka: 42%
- baráti találkozás, játék: 20%
- hobbi, ismeretterjesztő könyvek: 52%
- internetezés: 13%
- DVD kölcsönzés, filmnézés: 41%
- érdekes olvasmányok: 80%
- CD-k, hangos könyvek: 3%
- újság, folyóirat olvasás: 2%
- rendezvények: 4%
- egyéb, éspedig: -

Hogyan tájékozódsz a könyvtárban? (Több választ is megjelöltek!)
- a feliratok segítenek: 27%
- tudom, hol találom az engem érdeklő könyveket: 35%
- könyvtáros segítségével: 24%
- ismerem a könyvtári jelzeteket: 4%
- ismerem a számítógépes katalógust: 0%

Honnan vagy kitől szerzel tudomást a könyvtárban történő eseményekről, változásokról? (Több válasz is megjelölhető!)
- ismerősöktől, családtagoktól: 51%
- pedagógustól: 8%
- intézmény kapuján vagy a faliújságon elhelyezett írásból: 34%
- könyvtárostól: 47%
- újságból: 2%
- tévéből: -
- városban elhelyezett plakátokról, szórólapokról: 8%
- internetről, a könyvtár honlapjáról, Facebook –os oldaláról: 13%

A vizsgálat legfontosabb eredményei (Elégedettség általában)
Gyermek részleg

A kérdőív kitöltőinek 15 előre meghatározott szolgáltatást kellet értékelniük, aszerint, hogy mennyire elégedettek azokkal. ( Nagyon elégedett: 5; elégedett: 4; közepesen elégedett: 3; inkább elégedetlen: 2; elégedetlen: 1; nem ismerem, nem használom: 0)

Az alábbi táblázat mutatja az eredményt:
 
1.    A könyvtár külseje: 4,3
2.    A könyvtár belső terei: 4,7
3.    A könyvtár tisztasága: 4,9
4.    Nyitva tartási idő: 4,5
5.    Faliújságok: 4,5
6.    Jelek és eligazító táblák: 4,5
7.    A könyvtár rendezettsége: 4,8
8.    A könyvek választéka: 4,7
9.    DVD-k, CD-k, CD-ROM, hangoskönyvek választéka: 4,1
10.    Újságok, folyóiratok választéka: 4,4
11.    A számítógépek minősége: 4,3
12.    A könyvtár honlapja: 4,4
13.    Programok: 4,4
14.    A könyvtárosok segítőkészsége: 4,96
15.    Várakozási idő: 4,8
Összességében a könyvtár egésze: 4,8

A legmagasabb osztályzatot a könyvtárosok segítőkészsége kapta, ill. nagyon elégedettek a várakozási idővel, a könyvtár rendezettségével és tisztaságával.
Elégedettek a válaszadók a könyvtár külsejével és belső tereivel, a nyitva tartási idővel, a faliújságokkal, a jelek és eligazító táblákkal, a könyvek, folyóiratok, hangzó anyagok választékával, a számítógépek minőségével, a programokkal és a könyvtár honlapjával.

 

CsatolmányMéret
használói_felmérés.pdf43.28 kB

Naptár

H K S C P S V
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Érdemes elolvasni!

 Schäffer Erzsébet

Elszoktunk a csodáktól. Megy az élet, minden ki van számítva, nem történik semmi rendkívüli... (...)
Kislánykoromban volt egy szokásom: a csodavárás. Ha nagyon szerettem volna valamit,
akkor behunytam a szemem, és háromszor balra megpördültem a sarkamon.(...)
Egyszer megpördültem, és mikor kinyitottam a szemem, hát ott állt valaki. 
A csodákat nem kell lebecsülnie az embernek, s ha nem várjuk őket,
akkor is vannak. Szóval, ha valaki megkapargatja a saját életét, és
a kicsi pillanatokat összesöpörgeti, nagyon sok van, egészen biztos. 
Az emberek végigcsinálják a történeteket, és valahol a jóra várnak.
Valahogyan mindig ez derül ki: a jóra várnak. Még ha nincs is a homlokára írva,
és a világ a felszínen nem erről szól, de mégis ez van, mert enélkül semmi nem működne.

 

Kapcsolat