Váltás a normál nézetre.

Köszöntő

Kedves Látogatónk!

Üdvözöljük az Ady Endre Városi Könyvtár honlapján.

Észrevételeiket, javaslataikat a honlappal kapcsolatban várjuk igazgato@bajaikonyvtar.hu email-címre.

 

Könyvtárunk elmúlt 25 éve képekben (pps, 25 MB): letöltés

 

 

 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

 

 

Az Ady Endre Városi Könyvtár Baja egyetlen nyilvános, közművelődési könyvtára, általános gyűjtőkörű városi könyvtár.

 

Fő feladatunknak tekintjük, hogy gyűjteményünk és szolgáltatásaink révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítsunk használóink számára

 

»        a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez

»        a folyamatos önművelődéshez

»        információs hátterünkkel segítséget nyújtsunk az állampolgári tájékozódáshoz

»        a közügyek intézéséhez

»        a közhasznú ismeretek megszerzéséhez

»        elősegítsük a város történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását

»        helyet biztosítsunk az önművelődést, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, civil szervezeteknek

»        hozzájáruljunk a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez.

 

Kitűzött céljaink érdekében az alábbi feladatokat érezzük magunkénak és törekszünk megvalósításukra:

 

»        A könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk és sokoldalúan feltárjuk

»        A korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük a könyvtár tájékoztató-információsszolgáltatásait

»        Nyilvános, közösségi Internet-hozzáférést biztosítunk a könyvtár látogatói és olvasói számára és hangsúlyt fektetünk a saját tartalomszolgáltatásra

»        Gondoskodunk a településen élő hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásáról (igény esetén idősek, betegek, mozgásukban korlátozottak számára megszervezzük a könyvtári dokumentumok házhoz szállítását; vakoknak és gyengénlátóknak "öregbetűs" könyveket és hangoskönyveket szerzünk be)

»        Biztosítjuk más könyvtárak állományának elérését, közvetítjük szolgáltatásaikat a helyi felhasználókhoz (könyvtárközi kölcsönzés, Interneten elérhető katalógusok, adatbázisok, CD-ROM adatbázisok segítségével);

»        Munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait, vizsgáljuk az olvasói-látogatói szokásokat, s a felmerülő igényeknek, lehetőségeknek megfelelően módosítjuk, bővítjük a könyvtár szolgáltatásait, az állami-önkormányzati támogatás, valamint saját források, pályázati eredmények függvényében javítjuk a könyvtár személyi és tárgyi feltételeit;

»        Összehangoljuk tevékenységünket, szolgáltatásainkat, állománygyarapítási stratégiánkat a városban működő közművelődési-oktatási intézményekkel, iskolai könyvtárakkal, civil szervezetekkel.