• Magyar
  • English
  • Deutsch
  • Hrvatski
Betűméret
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
  • Hrvatski

Helyismereti gyűjtemény

Helyismereti gyűjtemény

A Helyismereti Gyűjtemény az Ady Endre Városi Könyvtár                                Baja, Munkácsy u. 9.; volt zsinagóga épületének emeletén található.

A városi könyvtár 1952. óta gyűjti “tájismereti” anyagát. Az utóbbi évtizedekben egyre erőteljesebb társadalmi igény jelentkezik a helyismereti információk iránt. A környezet múltjáról, jelenéről, értékeiről, hagyományairól képet kaphatnak a városlakók a gyűjteményt vizsgálva.

Ezúton hívjuk fel a város polgárainak figyelmét, hogy ha rendelkeznek Baja városról többletinformációt nyújtó tárgyi emlékekkel (régi bajai képeslapok, fotók, plakátok, könyvek, térképek, iskolai értesítők stb.), és felajánlanák a köz számára, a könyvtár elhelyezné a gyűjteményben.

A gyűjtemény dokumentumtípusai:

A helyismereti könyveink száma közel 5000 egység. A könyvek nagyobb hányadát a szakirodalom alkotja. Találhatók közöttük monográfiák és gyűjteményes kötetek, nagy számban iskolai értesítők, vannak kézírásos régi kötetek (mint pl. a Bajai Állatvédő Egyesület Jegyzőkönyve, 1903-ból; a ciszterci rendi főgimnázium Tóth Kálmán Önképzőkörének Díszkönyve, 1907-ből), őrizzük helyi személyek műveit, illetve helyi személyekről készült életrajzokat, múzeumi évkönyveket, idegenforgalmi városismertetőket, bajai utcanevekről készült művet, szolgáltatások jegyzékét, helyi intézmények történetét, Baja város szabályrendeleteit, régi egyletek szabályait, a megyéről szóló alapvető, tájékoztató munkákat, a vonzáskörzet községeiről készült műveket stb.
A szépirodalomban helyi szépírók önálló munkái, antológiák, helyi személyről szóló írások és olyan kötet is helyet kap, amelyben a cselekmény helyszíne Baja.
Periodikából 272 címet tartunk nyilván kardex-lapon (folyóirat, hetilap, üzemi lap, diáklap, alkalmi lap, hirdetőújság).
Lapkivágataink száma kb. 13.000 db. A nem helyi lapokban megjelent, de a gyűjtőkörünkbe tartozó cikkeket kifénymásoljuk, ill. kivágjuk és eltesszük.
A régi -1859-1950 közötti - bajai újságokat a könyvtár az Országos Széchényi Könyvtártól szerezte be mikrofilm formában. Rendelkezünk a mikrofilmek használatához szükséges mikrofilm-leolvasóval. 
Aprónyomtatványaink között (kb. 5000 egység) található gyászjelentés, árjegyzék, prospektus, kiállítás-katalógus, röplap, meghívó és plakát.
Térképlapokat, atlaszokat is gyűjtjünk, van közöttük a mohácsi vész előtti időszakot ábrázoló vármegye térkép, 19.sz.-i  és mai megye térkép, atlasz, amely Bács-Kiskun megye valamennyi városáról, községéről tartalmaz térképet és az 50-es évektől máig bajai várostérképek.
Gyakran keresnek az olvasók régi, 16-17-18. sz.-i Baja-térképet, sajnos eredeti példányban ilyen nálunk nem található.

Kotta: kéziratos és nyomtatott kottáink vannak (helyi zeneszerző alkotása, ill. helyi személy tiszteletére készült zenei darab - valamennyi bajai kiadású).
Képdokumentumaink: fotók és  képeslapok kb. az 1960-as évektől. Egészen régi (19. sz. vége, 20. sz. eleje) fotóink csupán kis számban vannak.
A hangdokumentumaink között van hangszalag, hanglemez, hangkazetta és CD-lemez, melyek helyi zenészek (pl. a Bajai Kamarazenekar, a bunyevác zenét játszó Cabar zenekar, Ad Libitum Kamarakórus stb.) műsorát, illetve Bajával foglalkozó rádióműsor felvételét tartalmazzák.
Videot gyűjtünk: helyi rendezvényekről, személyekről, a városról.
A Bajai TV anyagát 2003 szeptemberétől gyűjtjük DVD-n.
Kézirataink: Helyismereti jelentőségű szakdolgozatok, disszertációk, (hivatalos és magán) levelek vannak a gyűjteményben.

A bajai önkormányzati testületi ülés anyaga is a gyűjteménybne van. Előterjesztéseket, tervezeteket, határozatokat, helyi költségvetéseket tartalmaz; 1985-ig visszamenőleg kb. 245 dosszié.

A gyűjtemény használata:

A dokumentumok - a különlegesen értékes anyag védelmét és a mindenkori hozzáférés lehetőségét biztosítva - csak helyben használhatóak.

Ez alól kivétel: A dokumentumtípusok közül a k ö n y v duplumai és az élő bajai (és Baja vonzáskörzetéhez tartozó) szépírók kötetei, ezek kölcsönözhetőek. Könyvtárközi kölcsönzési igény esetén a kért anyagot - a megfelelő rendelkezések figyelembevételével - átengedjük használatra. Kölcsönzés esetén a kölcsönzési határidő: 3 hét.


Naptár

H K S C P S V
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Érdemes elolvasni!

 Schäffer Erzsébet

Elszoktunk a csodáktól. Megy az élet, minden ki van számítva, nem történik semmi rendkívüli... (...)
Kislánykoromban volt egy szokásom: a csodavárás. Ha nagyon szerettem volna valamit,
akkor behunytam a szemem, és háromszor balra megpördültem a sarkamon.(...)
Egyszer megpördültem, és mikor kinyitottam a szemem, hát ott állt valaki. 
A csodákat nem kell lebecsülnie az embernek, s ha nem várjuk őket,
akkor is vannak. Szóval, ha valaki megkapargatja a saját életét, és
a kicsi pillanatokat összesöpörgeti, nagyon sok van, egészen biztos. 
Az emberek végigcsinálják a történeteket, és valahol a jóra várnak.
Valahogyan mindig ez derül ki: a jóra várnak. Még ha nincs is a homlokára írva,
és a világ a felszínen nem erről szól, de mégis ez van, mert enélkül semmi nem működne.

 

Kapcsolat