• Magyar
 • English
 • Deutsch
 • Hrvatski
Betűméret
 • Magyar
 • English
 • Deutsch
 • Hrvatski

Helyismereti e-könyvek

A megyét bemutató könyvek:

Dudás Gyula (szerk.):Bács-Bodrog vármegye monográfiája. – Zombor : Bittermann Nándor ny., 1896.

1. köt. - 640 p.

2. köt. - 613 p.

Fridrik Tamás: Bács-Bodrogh vármegye földrajzi, történelmi és statistikai népszerű leírása. – Szeged : Endrényi Lajos ny., 1878.

Csoór Gáspár (szerk.):Bácska társadalmi élete ezer arcképpel. – Budapest : József Kir. Herceg Szanatórium Egyesület, é. n. [1881 v. 1909?]

Baja várost bemutató könyvek:

Rapcsányi Jakab: Baja és Bács-Bodrog vármegye községei. — Bp. : Magyar Városok Monografiája Kiadóhivatala, 1934.

Bárdos Ferenc: Bajai harangok : barangolások a város múltjában . — [Bp.] : Kelenföld K., 1990.

Bánáti Tibor: Mesélő házak : Baja. — Baja : Baja Város Önkormányzata, 2001.

Lemberger Ármin (szerk.): A bajai helyi iparkiállítás kalauza Baja város történetének rövid ismertetésével. — Baja : Kazal József ny., 1900.

Helyi neves személyek (általuk és/vagy róluk írt művek):

Bánáti Tibor: Bajai arcképcsarnok. — Baja : Türr Múz., 1996.

Bánáti Tibor: Bajai arcképcsarnok 2. — Baja : Bajai Honpolgár Alapítvány, 2004.

Bárdos Ferenc: Bajai harangok : barangolások a város múltjában . — [Bp.] : Kelenföld K., 1990.

Bárdos Ferenc: Sugó víz : szépprózai emlékálmok. – Baja, 1998.

Jelky András (Baja, 1738-Buda, 1783): világjáró szabólegény

Hevesi Lajos:Jelky András bajai fiú rendkívüli kalandjai ötödfél világrészben. — 8. kiad. — Budapest : Franklin, 1915. — 311 p. : ill. ; 20 cm

Mészáros Lázár (Baja, 1796 – Eywood, 1858): hadügyminiszter

Mészáros Lázár: Mészáros Lázár emlékiratai. — Pest : Ráth Mór, 1867. — 2 db ; 22 cm

1. köt. - (1848). - 360 p.

2. köt. - (1849). - 382 p

Tóth Kálmán (Baja, 1831 – Budapest, 1881): költő, Baja országgyűlési képviselője

Tóth Kálmán:Tóth Kálmán összes költeményei. — Bp.: Ráth Mór, 1888. — 2 db ; 21 cm

1. köt. - 464 p.

2. köt. 461 p.

Horváth Cyrill(szerk.): Tóth Kálmán emlék-albuma. — Baja : Tóth Kálmán-szoborbizottság, 1894.

Türr István (Baja, 1825 – Budapest, 1908): tábornok

Gonda Béla: Türr tábornok. — Bp. : Baja Város Közönsége, 1925.

Schwarz H. József: Türr István : Történeti és regényes korrajz az austriai birodalom legujabb korszakából. — Pest : Stolp Károly, 1869.

   1. köt. – 201 p.

   2. köt. – 183 p.

Türr István: A marsalai ezer : válasz Bertani "boszu a siron tul" czimü művére. — Pest : Ráth Mór, 1870.

Bajai egyesületek, önképzőkörök:

A bajai ciszt. rendi főgimnázium Tóth Kálmán Önképzőkörének díszkönyve. — [Baja] : [Ciszterci Rendi Főgimnázium], [1907]. – Kézírásos.

A bajai Polgári Olvasóegyesület alapszabályai. – Baja : Nánay Lajos ny., 1894.

A bajai Polgári Olvasóegyesület alapszabályai. – Baja : Kazal József ny., 1912.

Novoth István: 50 év. A Bajai Polgári Olvasóegylet története. – Baja : Nánay Lajos ny., 1911.

A bajai Polgári Olvasó-egyesület könyvtárának…jegyzéke az 1913. évről. – Baja : Nánay Lajos ny., [1913.?]

Az Országos Állatvédő-Egyesület bajai és bajavidéki fiókegyesületének alapszabályai. — Baja : Kollár A. Kny., 1904. – Kézírásos.


Dr. Szilárd Illés: 100 éves a Baja Városi Sporttelep:

 • I. fejezet: Baja Város Labdarúgása c. sportkönyv, centenáriumi futballgála, fotókiállítás a 100 éves fociról a Sporttelep tribünjén (2008).
 • II. fejezet: A gálán résztvevő sportolók gálameccs, az esti gála képei, a fotókiállítás a Városházán (2008)
 • III. fejezet: A bajai futballmúzeium, Buzánszky Jenő közönségtalálkozója Baján (2008)
 • IV. fejezet: Szerzői kiegészítés, előzsó és bevezető a kiegészítéshez (2010)
 • V. fejezet: Bajai labdarúgó egyesületek I. (1908-1973)
 • VI. fejezet: Bajai labdarúgó egyesületek II. (1973-2012)
 • VII. fejezet: A legjobb bajai labdarúgók, bajnokcsapatok, gyermek és ifjúsági lbadarúgás Baján (1912-2012)
 • VIII. fejezet: Bajai olimpiai bajnok labdarúgó Dunai II. Antal (2011)
 • IX. fejezet: 100 éves a Baja Városi Sporttelep, előszó, bevezetés
 • X. fejezet: A Sporttelepen történt események I. (1912-1950)
 • XI. fejezet: A Sporttelepen történt események II. (1951-1982)
 • XII. fejezet: A Sporttelepen történt események III (1982-2011)
 • XIII. fejezet: Atlétika, tenisz, ökölvívás, kosárlabda, kézilapba, júdó, kispályás labdarúgás (1933-2010)
 • XIV. fejezet: Különösen kiemelkedő események a sporttelepen és az úszó dokkon
 • XV. fejezet: Képek a sporttelepről
 • XVI. fejezet: Összefoglaló

 A 25 ÉVES BAJAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG

A BÁCS-BODROGH MEGYEI KÖR 1900.I.ÉVI JELENTÉSE

A BÁCS-BODROGH MEGYEI KÖR ALAPSZABÁLYAI Budapest, 1894

A SZABADKŐMÜVESSÉG TÖRTÉNETE

A BAJA KELETÉN DOLGOZÓ HONSZERETET SZABADKŐMŰVES KÖR MŰKÖDÉSI PROGRAMMTERVEZETE

CASINÓ ALAPSZABÁLYAI. BAJA, 1885

A CASINO ALAPSZABÁLYAI BAJA, 1894

A BAJAI CASINO S KERESKEDELMI CSARNOK KÖNYVEINEK KÖNYVTÁRI SZÁMOKKAL ELLÁTOTT JEGYZÉKE 1870-ik évben

A BAJAI KERESKEDELMI CASINÓ KÖNYVTÁRÁNAK CIMJEGYZÉKE. 1-1099

A BAJAI CHEVRA KADISA Izraelita Szentegylet 1899. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÉS VAGYONMÉRLEGE

A BAJAI CHEVRA KADISA Izraelita Szentegylet 1901. ÉVI ZÁRÓSZÁMADÁSA ÉS VAGYONMÉRLEGE

A BAJAI CHEVRA KADISA Izraelita Szentegylet 1902. ÉVI ZÁRÓSZÁMADÁSA ÉS VAGYONMÉRLEGE

A BAJAI CHEVRA KADISA Izraelita Szentegylet 1903. ÉVI ZÁRÓSZÁMADÁSA ÉS VAGYONMÉRLEGE

A BAJAI CHEVRA KADISA Izraelita Szentegylet 1904. ÉVI ZÁRÓSZÁMADÁSA ÉS VAGYONMÉRLEGE

A BAJAI CHEVRA KADISA Izraelita Szentegylet 1905. ÉVI ZÁRÓSZÁMADÁSA ÉS VAGYONMÉRLEGE

A BAJAI CHEVRA KADISA Izraelita Szentegylet 1906. ÉVI ZÁRÓSZÁMADÁSA ÉS VAGYONMÉRLEGE

A BAJAI CHEVRA KADISA Izraelita Szentegylet 1907. ÉVI ZÁRÓSZÁMADÁSA ÉS VAGYONMÉRLEGE

A BAJAI CHEVRA KADISA Izraelita Szentegylet 1908. ÉVI ZÁRÓSZÁMADÁSA ÉS VAGYONMÉRLEGE

A BAJAI CHEVRA KADISA Izraelita Szentegylet 1909. ÉVI ZÁRÓSZÁMADÁSA ÉS VAGYONMÉRLEGE

A BAJAI CHEVRA KADISA Izraelita Szentegylet 1911. ÉVI ZÁRÓSZÁMADÁSA ÉS VAGYONMÉRLEGE

A BAJAI CHEVRA KADISA Izraelita Szentegylet 1912. ÉVI ZÁRÓSZÁMADÁSA ÉS VAGYONMÉRLEGE

A BAJAI CHEVRA KADISA Izraelita Szentegylet 1913. ÉVI ZÁRÓSZÁMADÁSA ÉS VAGYONMÉRLEGE

A BAJAI CHEVRA KADISA Izraelita Szentegylet 1914. ÉVI ZÁRÓSZÁMADÁSA ÉS VAGYONMÉRLEGE

A BAJAI CHEVRA KADISA Izraelita Szentegylet 1915. ÉVI ZÁRÓSZÁMADÁSA ÉS VAGYONMÉRLEGE

A BAJAI CHEVRA KADISA Izraelita Szentegylet 1916. ÉVI ZÁRÓSZÁMADÁSA ÉS VAGYONMÉRLEGE

A BAJAI CHEVRA KADISA Izraelita Szentegylet 1939. ÉVI ZÁRÓSZÁMADÁSA ÉS VAGYONMÉRLEGE

A BAJAI CZÉLLÖVÉSZ TÁRSULAT ALAPSZABÁLYAI 1895

A BAJAI CZÉLLÖVÉSZ TÁRSULAT ALAPSZABÁLYAI 1895

A BAJAI GYÜMÖLCSÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYAI

A BAJAI GYÜMÖLCSÉSZETI EGYESÜLET MÓDOSITOTT ALAPSZABÁLYAI

A BAJAI GYÜMÖLCSÉSZETI EGYESÜLET FAISKOLÁINAK ÁRJEGYZÉKE

A BAJAI HELYI IPARKIÁLLITÁS KALAUZA

A bajai II. szt. Antal temetkezési egylet módosított ALAPSZABÁLYAI

A BAJAI MÁSODIK TEMETKEZÉSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY-KÖNYVECSKÉJE

A BAJAI III. TEMETKEZÉSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYAI

A BAJAI IPARTESTÜLET KÖNYVTÁRÁNAK CIMJEGYZÉKE

A BAJAI JÓTÉKONYCZÉLÚ LEÁNY-EGYESÜLET 1897-98. ÉVI JELENTÉSE

A BAJAI KERESKEDŐ IFJAK EGYLETÉNEK ALAPSZABÁLYAI 1899

A BAJAI önkéntes tűzoltó-egylet ALAPSZABÁLYAI ÉS HÁZRENDJE

A BAJAI REFORM. EGYHÁZ MULTJA ÉS JELENE

A BAJAI REFORM. ISKOLA TÖRTÉNETE

A BAJAI REFORMÁLT EGYHÁZ TAGJAINAK NÉVSORA ÉS ADÓJA

A BAJAI RÓM. KAT. KÖNYVTÁREGYLET KÖNYVTÁRÁNAK CIMJEGYZÉKE 1929

A Bajai takarékpénztár ötven éves története 1848-1898

A BAJAI VADÁSZ-TÁRSULAT ALAP- ÉS HÁZSZABÁLYAI

A KIRÁLY HÁZASODIK

A MAGYAR SZEMLE EMLÉK-ALBUMA 1888-1898

A ZOMBORI MAGYAR OLVASÓKÖR FÉLSZÁZADOS TÖRTÉNETE

ALAPSZABÁLYAI A BAJA VÁROSÁBAN 1803-DIK ÉV ÓTA FENN ÁLLÓ CZÉLLÖVÉSZ-EGYLETNEK. BAJA, 1859

ALAPSZABÁLYAI A BAJÁN 1803-dik ÉV ÓTA FENNÁLLÓ POLGÁRI Czéllövész-egyletnek. Baja, 1876

AZ EGEREK

AZ ORSZÁGOS ÁLLATVÉDŐ-EGYESÜLET BAJAI ÉS BAJAVIDÉKI FIÓKEGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYAI

Bács Bodrogher Volks-und Sehreib-Kalender für das Jahr 1870

BÁCS-BODROG MEGYEI IRODALMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYAI Zombor, 1913

BÁCS-BODROG VÁRMEGYEI EGYETEMES NAPTÁR AZ 1914. ÉVRE

BAJA ÉS VIDÉKE IPARTESTÜLET ÉVKÖNYVE 1942

BAJA ÉS VIDÉKE IPARTESTÜLET ÉVKÖNYVE 1943

BAJA ÉS VIDÉKE IPARTESTÜLET ÉVKÖNYVE 1944

BAJA ÉS VIDÉKE IPARTESTÜLET CENTENNARIS ÉVKÖNYVE 1948

BAJA THJ. VÁROS HIVATÁSOS ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁGÁNAK EMLÉKKÖNYVE

BAJAI NAPTÁR. 1860ra

EGY LAP BAJA SZABAD KIRÁLYI VÁROS TÖRTÉNETÉBŐL

EGY ŐRÁLLÓ KOMOLY SZAVA HIVEIHEZ

Emberek Árnyékok

Emlékbeszéd néhai Kovatsits Máté fölött

EMLÉKIRAT A BAJAI EV. REFORM. EGYHÁZ ÜGYÉBEN

EMLÉK-KÖNYV a bajai önk. tüzoltó-egylet 25 éves fennállása

EMLÉKLAP A BAJAI ÖNKÉNTES TŰZOLSÓ-EGYLET HUSZ ÉVES FENNÁLLÁSA ÉS VELE KAPCSOLATBAN ... ALKALMÁBÓL

Közgyűlési Előterjesztés

LA QUESTION D'ORIENT PAR LE GÉNÉRAL TURR

Tüzoltóság szervezése


Naptár

H K S C P S V
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Érdemes elolvasni!

 Schäffer Erzsébet

Elszoktunk a csodáktól. Megy az élet, minden ki van számítva, nem történik semmi rendkívüli... (...)
Kislánykoromban volt egy szokásom: a csodavárás. Ha nagyon szerettem volna valamit,
akkor behunytam a szemem, és háromszor balra megpördültem a sarkamon.(...)
Egyszer megpördültem, és mikor kinyitottam a szemem, hát ott állt valaki. 
A csodákat nem kell lebecsülnie az embernek, s ha nem várjuk őket,
akkor is vannak. Szóval, ha valaki megkapargatja a saját életét, és
a kicsi pillanatokat összesöpörgeti, nagyon sok van, egészen biztos. 
Az emberek végigcsinálják a történeteket, és valahol a jóra várnak.
Valahogyan mindig ez derül ki: a jóra várnak. Még ha nincs is a homlokára írva,
és a világ a felszínen nem erről szól, de mégis ez van, mert enélkül semmi nem működne.

 

Kapcsolat