Change to graphical user interface

2009-es bajai évfordulók

Bajai évfordulónaptár 2009 (Vargáné Blága Borbála)

JANUÁR

1979. január 8-án 30 éve

Budapesten elhunyt SALLAI István, a bajai születésű könyvtártudós (A budapesti Népkönyvtári Központ vezetőjeként megvalósította az egész országot átfogó, korszerű „public library” típusú közművelődési könyvtárhálózatot. A hatvanas években a szabadpolcos könyvtárak szorgalmazása is nevéhez fűződik.)

1989. január 9-én 20 éve

Dömösön elhunyt NOVÁK Lajos, a bajai születésű Munkácsy-díjas festőművész, grafikus

1954. január 10-én 55 éve
Visegrádon elhunyt dr. WALKÓ Lajos külügyminiszter, Baja város országgyűlési képviselője

1999.január 23-án 10 éve
elhunyt FELVIDÉKINÉ dr. RÓNAI Ida orvos (A Bajai Rendelőintézet (SZTK) kialakításában kulcsszerepet vállalt, 1946-tól a Bajai Kórház Sebészeti Osztályán dolgozott.)

1949. január 26-án 60 éve
Baján meghalt GYIMES Ernő templomberendező kézműves
 

FEBRUÁR

1939. február 4-én 70 éve

Budapesten elhunyt MELLES Béla, a bajai születésű hegedűművész

1859. február 5-én 150 éve
Bécsben született HELLER Richárd iskolaalapító igazgató (A bajai polgári iskola alapítója, melynek jogutódja a Központi Általános Iskola volt)

1939.február 5-én 70 éve
Zircen elhunyt WERNER Adolf Vilmos esztétikai író, főgimnázium igazgató, zirci apát

1864. február 11-én 145 éve
Baján született BALASSA József nyelvtudós

1799.február 18-án 210 éve
Baján született PETROVICS Demeter szobrászművész. (Több szobrászati munkán kívül nagyobb műve Kisfaludy Sándornak a magyar Nemzeti Múzeum számára készített bronz szobra volt.)

1899. február 21-én 110 éve
Vácon született MISKOLCZY Ferenc festőművész-tanár, Baja díszpolgára (1980)

1904. február 25-én 105 éve
Baján született FENYŐ A. Endre festőművész, képzőművészeti kritikus

1879. február 27-én 130 éve
Szabadkán született dr. BORBÍRÓ (VOJNICS) Ferenc, Szabadka  főjegyzője (1908-1915), Baja város polgármestere (1915-1918, 1921-1937), Kassa főispánja 1939-ben.

 
MÁRCIUS

1829. március 2-án 180 éve
Kupuszinán (Bács m.) született FRIDRIK Tamás, író, tanár, lapszerkesztő (Baján és Szabadkán tanult. Szerzője a Bács-Bodrog vármegye földrajzi, történelmi és statisztikai népszerű leírása c. /Szeged, 1878/ kötetnek.)

1894. március 4-én 115 éve
Baján született FRANKOVSZKY Adrienne (DESEŐNÉ) grafikus

1894. március 6-án 115 éve
Münchenben elhunyt a bajai születésű dr. PERLESZ József müncheni főrabbi

1909. március 7-én 100 éve
Vésztőn született BÉRCI László fényképész

1889. március 16-án 120 éve
Kőszegszerdahelyen született MÓDLY Sebő nyelvész, lapszerkesztő, pap-tanár (a bajai gimnáziumban tanított 1915-15. és 1931-34. között)

1849. március 17-én 160 éve
Zágrábban született dr. MARGALITS Ede tanár, egyetemi tanár, irodalomtörténész, filológus

1859. március 22-én 150 éve
Baján született TÍMÁR Szaniszló (eredeti neve: Schwarzenberg Mór), író, újságíró (írói álneve: Tom)
 

ÁPRILIS

1889. április 1-én 120 éve
Feketehegyen elhunyt SZILÁDY János református lelkész, a dunamelléki egyházkerület tanácsbírája (1872-ben lelkész Baján)

1944. április 3-án 65 éve
Budapesten elhunyt SCHNETZER Ferenc, a bajai születésű tábornok, hadügyminiszter (1919. aug. 7-től nov. 24-ig).

1839. április 6-án 170 éve
Ságváron született SZILÁDY János református lelkész, a dunamelléki egyházkerület tanácsbírája (1872-ben lelkész Baján)

1824. április 7-én 185 éve
Baján született ALAGICS Antal író, esztéta, tanár

1879. április 9-én 130 éve
Bécsben elhunyt BECK Károly, a bajai születésű német-osztrák költő

1889. április 10-én 120 éve
Baján született SZENTKÚTY Pál /Drescher ; írói álneve: Csöndes Pál/ költő, műfordító, helytörténész

1874. április 13-án 135 éve
Selmecbányán született GÁSPÁR János festőművész-tanár

1989. április 29-én 20 éve
Kalocsán elhunyt IJJAS József római katolikus főpap /kalocsai érsek/
 

MÁJUS

1889. május 5-én 120 éve
Baján született BERNHART Sándor, Baja polgármestere (1937-1945)

1994. május 15-én 15 éve
Baján elhunyt MISKOLCZY Ferenc festőművész-tanár, Baja díszpolgára (1980)

1864. május 18-án 145 éve
Bajsán született VOJNICH Oszkár földrajzi író, földbirtokos (A gimnáziumot Baján végezte.)

1914. május 18-án 95 éve
Port Said-ban elhunyt VOJNICH Oszkár földrajzi író, földbirtokos (A gimnáziumot Baján végezte.)

1909. május 19-én 100 éve
Baján született ifj. ÉBER Sándor festőművész-tanár
 

JÚNIUS

1979. június 2-án 30 éve
Baján elhunyt NAGY András városi főmérnök

1894. június 3-án 115 éve
Baján leleplezték TÓTH Kálmán költő szobrát

1954. június 7-én 55 éve
Baján elhunyt LOVAS Andor tanító, főkántor, zeneszerző, karnagy (Tanulmányait a Bajai Tanítóképző Intézetben végezte, a ’30-as évektől a Szent Péter és Pál (belvárosi) plébániatemplom főkántora, a gimnázium karnagya.)

1959. június 10-én 50 éve
Nagybaracskán elhunyt MESKÓ Zoltán politikus, a kiskőrösi kerület országgyűlési képviselője, a "Baja" c. hetilap szerkesztője

1914. június 13-án 95 éve
Baján született KARIG Sára József Attila-díjas költő, műfordító, kritikus

1929. június 18-án 80 éve
Mernyén született HEGEDÜS János, a „Bajai leventék kálváriája” és a két kötetes „8 és fél év a Gulágon” c. visszaemlékező írások szerzője

1934. június 24-én 75 éve
avatták fel a Türr-emlékművet

1994. június 30-án 15 éve
Varsóban elhunyt a bajai születésű CSAPLÁROS István irodalomtörténész, a varsói egyetem magyar filológiai tanszékének alapítója, vezetője
 

JÚLIUS

1899. július 11-én 110 éve
Baján született FAZEKAS István sport-újságíró (Baján végezte a gimnáziumot, a két világháború közötti időben Baja sportéletében vezető szerepet töltött be, a Bajai Hírlap munkatársa)

1844. július 13-án 165 éve
született Hódságon HÓDSÁGHY Béla tanár, költő, műfordító (A bajai polgári iskolában, majd a III. Béla Gimnáziumban tanított.)

1844. július 15-én 165 éve
Baján született ifj. ényi DÖMÖTÖR Pál ügyvéd, költő, műfordító

1999. július 15-én 10 éve
adták át ünnepélyes keretek között a Ro-Ro terminált

1754. július 16-án 255 éve
Nagykállón született KERESZTESI DEÁK János hadmérnök, uradalmi jószágfelügyelő, utazó

1929. július 21-én 80 éve
Baján született BÍRÓ Lajos chilei geológus professzor
 

AUGUSZTUS

1824. augusztus 1-én 185 éve
Dunapatajon született KUBINSZKY Mihály teológiai doktor, kalocsai kanonok, pápai prelátus, f. püspök

1879. augusztus 3-án 130 éve
Hejőscsabán született dr. TORDAI Ányos irodalomtörténész, író, a bajai ciszterci gimnázium tanára (1909-1913), majd igazgatója (1924-38)

1904. augusztus 3-án 105 éve
Baján született MAJOR Máté építész, egyetemi tanár, akadémikus, Ybl és Kossuth-díjas, Baja díszpolgára (1974)

2004. augusztus 18-án 5 éve
Budapesten elhunyt LUKIN László zenepedagógus

1924. augusztus 20-án 85 éve
Baján született GAJDÓCSI István jogász, gazdálkodó, országgyűlési képviselő, megyei elnök

1929. augusztus 20-án 80 éve
Baján született PÉTERVÁRI István színházi rendező, színházigazgató, Jászai-díjas (1975)

1974. augusztus 20-án 35 éve
New Yorkban elhunyt MISKOLCZY László, a bajai születésű Kossuth-díjas építész (Miskolczy Ferenc festőművész-szobrász öccse, iskoláit a gimnáziumig Baján végezte.)

1879. augusztus 21-én 130 éve
Balatonalmáson elhunyt RUDICS József almási báró, költő, író, főispán, az MTA t. tagja (Tanulmányait Baján kezdte.)

 
SZEPTEMBER

1849. szeptember 1-én 160 éve
született PALÓCZY /Pollák/ Lipót tanár, író, műfordító, újságíró (Gyermekkorától érettségiig Baján élt, Tóth Kálmán biztatására kezdett el írni.)

1909. szeptember 1-én 100 éve
a városi népoktatás ügyében fontos esemény történt: az elemi népiskolákat államosították.

1929. szeptember 1-én 80 éve
a Bajai Liszt Ferenc Kör megnyitotta – az akkor még nem állami keretek között működő - Liszt Ferenc Zeneiskolát

1939. szeptember 2-án 70 éve
Budapesten halt meg HIRMANN Ferenc bajai születésű gyáros, kereskedelmi tanácsos

1974. szeptember 4-én 35 éve
Szegeden elhunyt KOMOR /KLAUBER/ István színházigazgató, rendező (Baján született, és a középiskolát is itt végezte a cisztercitáknál. Szegeden halt meg, de szülővárosában temették el.)

1844. szeptember 15-én 165 éve
Baján született ERŐDI Dániel József bencés tanár, költő

1849. szeptember 16-án 160 éve
született Németbólyon SZÉKELY Károly Nándor ciszterci pap, a bajai főgimnázium tanára (1880-1922)

1944. szeptember 21-én 65 éve
bombázták le a bajai Duna-hídat

1984. szeptember 21-én 25 éve
elhunyt TAKÁTS Endre főlevéltárnok, múzeumigazgató, a felszabadulást követően Baja város első megbízott polgármestere

1989. szeptember 26-án 20 éve
Kecskeméten elhunyt GAJDÓCSI István jogász, gazdálkodó, országgyűlési képviselő, megyei elnök

1889. szeptember 29-én 120 éve
Szatmárnémetiben született dr. PÉNER Miklós bajai főrabbi

 
OKTÓBER

1989. október 6-án 20 éve
avatták Baján az aradi vértanúk emlékművét, melyet Bartos Endre (Baja, 1930.01.16. – Baja, 2006.10.25.) festő, szobrász készített

1999. október 21-én 10 éve
a bajai Duna-híd ünnepélyes keretek között a Türr István-híd nevet kapta.

2004. október 23-án 5 éve
emléktáblát avattak a III. Béla Gimnáziumban Hargitay Lajos (1928-1956) emlékére (A városi kosárlabdázás egyik alapítója, gépészmérnökként a salgótarjáni acélgyárban dolgozott, ahol az 1956-os forradalom idején a gyári Nemzetőrség PK. helyettese volt. A forradalom leverése utáni megtorlás áldozata lett.)
 

NOVEMBER

1909. november 4-én 100 éve
Komáromban született LÜKŐ Gábor etnográfus (Baján muzeológus 1958-63 között.)

1884. november 5-én 125 éve
Szabadkán született KEMÉNY Simon tanító, újságíró, festőművész (Baján szerezte a tanítói oklevelét, később a Bajai Újságot szerkesztette.)

1754. november 10-én 255 éve
szentelték fel a Gyümölcsoltó Boldogasszony templomot, mely kis szerb templom néven ismert.

1999. november 20-án 10 éve
Szent Cecília Ének-Zenei találkozó volt Baján

1979. november 21-én 30 éve
Baján halt meg dr. BRUSZT Pál főorvos

1839. november 23-án 170 éve
Balatonfüreden született KEÖD József színműíró, szakíró (Szuper Károly vidéki színtársulatával több hónapot Baján töltött)

1839. november 24-én 170 éve
Baján született CSUPOR Gyula tanár, jogász, költő, író (Tóth Kálmán költő barátja)
 

DECEMBER

1714. december 3-án 295 éve
III. (VI.) Károly a Lipót által Baja városának adományozott mezővárosi szabadalmat megerősítette.

1849. december 5-én 160 éve
Baján született HEKINGER István gimnáziumi tanár, pedagógiai szakíró

1979. december 6-án 30 éve
Budapesten elhunyt TÁNCOS Gábor tanár, nevelés- és művelődésszociológus, filozófus, 1956-ban a Petőfi Kör titkára volt.

1919. december 12-én 90 éve
Baján elhunyt BAYER József irodalom- és színháztörténész, akadémikus

2004. december 14-én 5 éve
Baján hunyt el HEGEDÜS János, a „Bajai leventék kálváriája” és a két kötetes „8 és fél év a Gulágon” c. visszaemlékező írások szerzője

1849. december 23-án 160 éve
született Baján DONÁTH Gyula orvosprofesszor

1854. december 25-én 155 éve
Bécsben elhunyt PETROVICS Demeter szobrászművész

1929. december 26-án 80 éve
Baján elhunyt JURAY Károly orvos (Katonaorvos volt a bajai méntelepen, majd MÁV pályaorvos lett, végül magánorvosként praktizált.)

1989. decemberben 20 éve
jelent meg a Bajai Honpolgár című lap próbaszáma
 

 

 

 

További évfordulók
(Nincs pontos dátum)

1699-ben, 310 éve
- történt a karlócai békekötés, melynek köszönhetően Bács- és Bodrog vármegye felszabadult a másfél évszázados török járom alól
 
1709-ben, 300 éve
- tört ki az első bajai pestisjárvány

1739-ben, 270 éve
- újabb pestis-járvány pusztított Baján

1779-ben, 230 éve
- Grassalkovich Antal a bajaiakkal kötött örökös szerződésén felül latin nyelven rendeletet tett közzé, mely a közigazgatást szabályozta
- felépült a görögkeleti nagy szerb templom, azaz a Szent Miklós-templom.

1789-ben, 220 éve
- született Balassagyarmaton RÓZSAVÖLGYI /Rosenthal/ Márk hegedűvirtuóz, zeneszerző
- született PERLES BARUCH Aser talmudtudós (Baján Kohn-Schwerin Götznek volt tanítványa a Talmudban. Fia Perlesz József, müncheni főrabbi.)

1829-ben, 180 éve
- Niczky Ferenc, bajai uradalmi kormányzó elnöklete alatt az úriszék elrendelte, hogy a hozzá beterjesztendő iratokat, az utcák feliratait nem szerbül, hanem magyarul kell írni. Ez évtől kezdve Baján magyarul énekeltek a templomokban és az iskolai oktatás is magyar nyelven folyt.

1844-ben, 165 éve
- született Baján dr. ALFÖLDY Dénes gyógyszerész, vegyész

1849-ben, 160 éve
- elhunyt Baján PASICS János huszárkapitány, költő
- született Baján BODROGI Lajos tanár, tanügyi és szépíró, közjegyző
- született Baján TURY Mátyás ügyvéd, királyi tanácsos

1854-ben, 155 éve
- született Baján KELEMEN Géza kereskedelmi iskolai tanár, földrajzi szakíró
- született Baján TÜRR Antal (Del Toro) pénzügyi tanácsos, tárcaíró

1874-ben, 135 éve
- a bajai közrendészetben változás állt be: addig csendbiztos őrködött néhány legénnyel a város rendje felett, ekkor a törvényhatóság külön rendőrséget szervezett (20 tagból álló legénység, 1 kapitány, 1 alkapitány, 2 rendőrbiztos és 1 tollnok)
- Istvánmegyét Bajához csatolták
- született Budapesten ALFÖLDY László bácsbodrogvármegyei főlevéltáros, lapszerkesztő
- született Kalocsán GREINER Gyula író, tankönyvszerkesztő (Írásai és cikkei a bajai és délvidéki lapok hasábjain gyakorta megjelentek.)
- született Pacséron TOMCSÁNYI Aladár, morovicai és tomcsini vármegyei irodaigazgató, a Bajai Daloskör karmestere
- született Szabadkán ZSEDÉNYI Aladár író, újságíró (Baján szerzett tanítói oklevelet.)

1879-ben, 130 éve
- épült a vármegye első vasútja. Baja város törvényhatósági bizottsága iparkodott a város számára az érintkezést kivívni: mindenre kiterjedő alapos felterjesztést intézett az országgyűléshez és küldöttséget is menesztett Tisza Kálmán miniszterelnökhöz. Baja mégis elesett a fővonaltól.
- született Piros községben dr. lemhényi ZSIGMOND Gyula, a bajai járás főszolgabírája
- született Szerencsen dr. FEHÉRVÁRY Dezső tanár, lapszerkesztő, közjegyző (1908-1912 között a Bajai Tanítóképző Intézet tanára, az Új Élet c. bajai lap szerkesztője.)

1884-ben, 125 éve
- jött létre a bajai szolgabíróság
- keletkezett a Bajai Casino, az Új és a Nemzeti Casino egyesülésével (Ez időtájt virágzott a társas élet, napirenden voltak a családi összejövetelek, műkedvelői előadások, hangversenyek, a Casino a jótékonyságban is élen járt.)

1889-ben, 120 éve
- megalakult a Gyümölcsészeti Egylet, mely számos kiállítás megteremtésén fáradozott (gazdasági termények, háztartási cikkek stb.), mindezekkel vonzóvá és lendületessé téve a város forgalmát.

1894-ben, 115 éve
- született Baján dr. ALFÖLDI József közkórházi főorvos

1904-ben, 105 éve
- elhunyt FÖLKER Gusztáv, a bajai főgimnázium igazgatója (1897-1904.)
- készült el az Eötvös József Főiskola internátusa

1909-ben, 100 éve
- született Zomborban HERCEG János jugoszláviai magyar író, a bajai Tóth Kálmán Társaság tiszteletbeli tagja

1914-ben, 95 éve
- született Baján MESKÓ Géza jogász, műfordító (A bajai gimnáziumban érettségizett, utolsó munkahelyén a bp.-i Találmányi Hivatalnál a nemzetközi osztály vezetője.)
- született Tamásiban KÖNNYÜ László tanár, költő (A bajai Áll. Tanítóképző Intézetben tanult.)

1919-ben, 90 éve
- elhunyt KŐSZEGI Károly mérnök, a talajmarógép feltalálója
- tavasszal történt a szerb kormányzásátvétel (1921-ig)

1924-ben, 85 éve
- született Baján dr. KÁRPÁTI István biológus, tanszékvezető főiskolai tanár

1929-ben, 80 éve
- született Budapesten Vígh László, a bajai Liszt Ferenc Énekkar karnagya

1939-ben, 70 éve
- elhunyt Baján FODOR Károly újságíró, lapszerkesztő (A Bajai Friss Újság c. napilap, majd a Bajai Független Hírlap alapítója - utóbbi újság esetén a társalapító: dr. Szirmay Vidor)

1944-ben, 65 éve
- elhunyt Baján dr. ALFÖLDI József közkórházi főorvos
- elhunyt Baján dr. KNÉZY Lehel író, a "Független Magyarság" és a "Baja-Bácska" c. lap szerkesztője
- elhunyt Bátaszéken KEMÉNY Simon tanító, újságíró, festőművész (Baján szerezte a tanítói oklevelét, később a Bajai Újságot szerkesztette)
- elhunyt Mélykúton dr. KISS Péter költő (Baján végezte a középiskolát)

1949-ben, 60 éve
- elhunyt Baján KOVÁCS Antal etnográfus, tanár (1923-ban a bajai fiú felsőkereskedelmi iskola tanára, 1933-tól címzetes igazgatója)

1974-ben, 35 éve
- elhunyt Kecskeméten dr. MÁTÉ /Weisz/ Ferenc lapszerkesztő, költő (A gimnáziumot Baján végezte, később itt ügyvéd, emellett a Bajai Hírlapot is szerkesztette.)

1984-ben, 25 éve
- elhunyt Szentendrén BIRINYI József tanító, költő (A tanítóképzőt Baján végezte, 1919-ben szerkesztője a bajai Új Élet c. lapnak, 1954-1959. között a Bajai Tanítóképző Intézet tanára, számos tankönyvet szerkesztett, versei megjelentek a helyi és megyei lapok hasábjain.)
- a Bajai Tanítóképző Főiskola ünnepélyes keretek között felvette az Eötvös József Tanítóképző Főiskola nevet.

1989-ben, 20 éve
- elhunyt Krakkóban dr. KÁRPÁTI István biológus, tanszékvezető főiskolai tanár

1994-ben, 15 éve
- elhunyt Budapesten MESKÓ Géza jogász, műfordító (a bajai gimnáziumban érettségizett, utolsó munkahelyén, a bp.-i Találmányi Hivatalnál a nemzetközi osztály vezetője)