• Magyar
  • English
  • Deutsch
  • Hrvatski
Betűméret
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
  • Hrvatski

BAJAI ÉVFORDULÓNAPTÁR

2017

Évforduló Név Leírás Dátum
190.ALAGICS Antal ALAGICS Antal író, esztéta, tanár elhunyt Pécsen1827.07.30
50.ALBERT B. GáborALBERT B. Gábor író Baján született1967.05.13
80.AMLER AntalAMLER Antal igazgató, tanár elhunyt Baján1937.03.05
120.ASZALÓS Imre dr.ASZALÓS Imre dr. szemorvos, műgyűjtő született Hajdúnánáson1897.09.16
145.Bácska-Bajai Kölcsönös Kiházasító-Egylet alakulásaBácska-Bajai Kölcsönös Kiházasító-Egylet alakulásáról szóló hirdetmény. Az egylet elnöke Tóth Kálmán országos képviselő, alapító tagok: Somssich Pál, a képviselőház elnöke, Türr István tábornok, Lovászy Mihály bácsmegye alispánja, Horváth Boldizsár, a magy.ált.földhitel rt. elnöke, Jókai Mór országos képviselő, Marsó Iván horvát-sláv ministeri titkár; igazgatóság: elnök Loósz Zsigmond kir.szab. Baja város főbírája, igazgató Spyers Duran H.1872.03.
175.BAJAI Péter törvényhatósági bizottsági tag (55 éveBAJAI Péter törvényhatósági bizottsági tag (55 éven át) született Baján1842.01.24
55.BÁLINT JánosBÁLINT János író, költő elhunyt Nyíregyházán1962.03.29
75.BARÁTI György BARÁTI György ny. katonatiszt, helytörténeti fotográfus született Zentán1942.04.13
70.BÁRDOS Éva költő, tanár, rendező (színjátszókör), BÁRDOS Éva költő, tanár, rendező (színjátszókör), műv.ház igazgató született Szeremlén1947.04.26
85.BARTOS ArankaBARTOS Aranka költő, könyvtáros született Bácsborsódon1932.03.23
200.BECK Károly BECK Károly német-osztrák költő született Baján1817.05.01
155.BECK Vilmos, WillyBECK Vilmos, Willy festőművész, karikatúrarajzoló, lapszerkesztő elhunyt Pesten1862.08.24
150.BELLOSICS Bálint BELLOSICS Bálint etnográfus, iskolaigazgató született Rédicsen1867.10.10
20.BÉRCI László BÉRCI László fényképész elhunyt Baján1997.07.27
145.BISZTRAY-BALKU GyulaBISZTRAY-BALKU Gyula Bács-Bodrog vármegye és Baja thjf. város főispánja született Makón1872.03.24
60.BOBEK Károly BOBEK Károly műszerész meghalt Kecskeméten. - Az 1956-os forradalom- és szabadságharcban való részvétele miatt kivégezték.1957.05.16
150.BOGDANOVICS Lucián dr. BOGDANOVICS Lucián dr. görögkeleti metropolita, karlócai pátriárka született Baján1867.05.10
105.BOLDIZSÁR Iván BOLDIZSÁR Iván író, publicista, József Attila-díjas, Állami-díjas /Baját "második szülőhelyének" tartotta/ született Budapesten1912.10.30
105.BOROVSZKY Samu BOROVSZKY Samu szerkesztő (vármegye-történeti sorozat) meghalt Budapesten1912.04.24
145.BRUNOWSZKY RezsőBRUNOWSZKY Rezső, a Bajai M. Kir. Állami Elemi Népiskolai Tanítóképzőintézet igazgatója, Tanítóképzőintézetekre képesített tanár a nyelv- és a történettudományokból. Tudományos és irodalmi munkássága ld. az adatforrás Értesítő 1931-1932.18-20.p. .Lakik: az intézetben (1932) Saját kérésére nyugdíjaztatott 1933. júl.1-től. Kisszebenben született1872.08.27
150.CSANÁDY István CSANÁDY István tanár, országos hírű gyorsíró elhunyt Budán1867.12.12
20.CSEKOVSZKY ÁrpádCSEKOVSZKY Árpád keramikus, iparművész Budapesten halt meg1997.04.16
125.CSÖRSZ Károly dr.CSÖRSZ Károly dr. orvos, humángenetikus született Esztáron1892.07.01
200.CZIKE Dániel CZIKE Dániel író, hittudós született Baján1817.04.26
190.CZIRFUSZ Ferenc CZIRFUSZ Ferenc tanár, ügyvéd, iskolaalapító igazgató született Lovászpatonán1827.05.31
290.CZOBOR MárkCZOBOR Márk, Baja birtoklása1727.03.30
165.DÉRI Frigyes DÉRI Frigyes selyemgyáros született Bácson1852.12.10
15.ÉBER Anna ÉBER Anna festőművész elhunyt Budapesten2002.04.22
70.ÉBER Sándor, id.ÉBER Sándor, id. festőművész-tanár elhunyt Baján1947.12.14
120.ERZSÉBETkirálynéERZSÉBET, királyné, halála1897.09.03
120.ERZSÉBETkirálynéERZSÉBET, királyné, halála1897.09.13
5.BARTOS ArankaBartos Aranka költő, könyvtáros elhunyt Baján.2012.12.28
140.FENYŐ Miksa FENYŐ Miksa politikai és közgazdasági író, esszéíró, kritikus született Mélykúton1877.12.08
210.FERENC, I. császárFERENC, I., császár, Baján járt1807.05.09
110.FLACH PálFLACH Pál helytörténész született Vaskúton1907.01.21
70.GÁSPÁR János GÁSPÁR János festőművész-tanár elhunyt Baján1947.10.06
170.GÁSPÁR JánosGÁSPÁR János festőművész-tanár született Selmecbányán1847.04.13
100.GLIED Károly, dr. GLIED Károly, dr. író, mg-i szakíró (Baja város párttitkára: 1956-1961) született Jánoshalmán1917.07.03
60.GONDÁN Felicián dr.GONDÁN Felicián, dr. irodalomtörténész, nyelvész, író, cisztercita pap-tanár elhunyt Szentesen1957.06.01
55.GONDOS /GRÜNHUT/ László GONDOS /GRÜNHUT/ László filozófus elhunyt Frankfurtban1962.08.06
90.GÖLDNER Márta /dr. Solymos Edéné/ GÖLDNER Márta /dr. Solymos Edéné/ festő Egerben született1927.03.13
105.HALLGASS Jenő Zoltán HALLGASS Jenő Zoltán szobrász Baján született1912.03.31
105.HORTOBÁGYI Tibor HORTOBÁGYI Tibor író,a biológiai tudományok doktora,a Bajai Tanítóképző tanára született Magyardiószegen1912.03.15
75.HUSZÁR PálHUSZÁR Pál urológus született 1942.06.24
170.imaházimaház, evangélikus, felszentelése1847.06.24
125.JOANNOVICH György JOANNOVICH György író, szerkesztő, Baja postamestere elhunyt Szabadkán1892.08.23
165.JURAY Károly JURAY Károly orvos született Baján1852.06.25
120.LATINOVICS Gábor LATINOVICS Gábor címzetes püspök, ogy.képviselő (1878-1891)elhunyt Budapesten1897.05.08
160.KARDOS GyulaKARDOS Gyula festőművész született Baján1857.02.20
90.KATANICS Sándor KATANICS Sándor tanár, politikus Baján született1927.05.31
185.KERESZTESI DEÁK János KERESZTESI DEÁK János hadmérnök, uradalmi jószágfelügyelő, utazó elhunyt Baján1832.08.20
10.KISS Ilona KISS Ilona körzeti orvos, Állami díjas (1975.) elhunyt2007.02.26
185.KLAMARIK János KLAMARIK János tanár, újságszerkesztő született Losoncon1832.02.07
90.KOCH Antal KOCH Antal világhírű geológus (Baján volt gimnazista) elhunyt Budapesten1927.02.08
125.koronázási évforduló, bajai ünnepségkoronázási évforduló, bajai ünnepség1892.06.08
40.KUN Imre KUN Imre hangversenyrendező elhunyt1977.10.03
125.KUN Imre KUN Imre hangversenyrendező született Baján1892.06.27
90.LATINOVITS Géza LATINOVITS Géza jogász, világutazó, Bács-Bodrog Vármegye Történelmi Társulatának elnöke Katymáron halt meg1927.02.19
110.LICHTER FerencLICHTER Ferenc, a bajai zsidó hitközség vezetője Baján született1907.10.14
100.LOSONCZY GézaLOSONCZY Géza publicista, szerkesztő, politikus született Érsekcsanádon1917.05.05
60.LOSONCZY GézaLOSONCZY Géza publicista, szerkesztő, politikus elhunyt Budapesten1957.12.21
145.MADARÁSZ Flóris, dr.MADARÁSZ Flóris, dr. irodalomtörténész, cisztercita pap, író született Nádasdladányon1872.07.16
90.Magyar Nők Szent Korona SzövetségeMagyar Nők Szent Korona Szövetségének Bács-Bodrog vármegyei és bajai szervezete, megalakulás1927.04.26
140.MAGYARÁSZ FerencMAGYARÁSZ Ferenc ciszt.r.tanár, szónok, író, történész /ő írta meg Baja első monográfiáját/ született Tevelen1877.01.11
180.MAJTHÉNYI Flóra MAJTHÉNYI Flóra költő, Tóth K. költő felesége született Novákon1837.07.28
15.MAKÓ JózsefMAKÓ József ny. honvéd őrnagy, a Bajai "Dózsa" Bélyeggyűjtő Kör elnöke elhunyt Baján2002.02.12
160.MANDIC, Mijo MANDIC, Mijo bunyevác néptanító született Katymáron1857.09.12
120.MÉSZÁROS ErvinMÉSZÁROS Ervin, dr. földrajzi szakíró, tanár /bajai gimn.: 1936-46.; Baja földrajzi képe c. írása megj. A Fügetlen Magyarságban 1940.júl.15-aug.1.között/ született Adonyban1897.11.30
85.MORETTI Gemma MORETTI Gemma költő, a Tóth Kálmán Társaság tagja /könyvtáros Baján/ született Istambulban1932.06.24
10.műjégpálya Baján a Szentháromságtéren megnyíltműjégpálya Baján a Szentháromságtéren megnyílt2007.11.03
80.NAGY István NAGY István festőművész elhunyt Baján1937.02.13
85.NAGY István, dr. NAGY István, dr. közművelődési felügyelő, szerkesztő született Baján1932.01.03
95.NAGY Sándor NAGY Sándor író, újságíró született Nagybaracskán1922.06.10
90.NOVÁK LajosNOVÁK Lajos festőművész, grafikus, Munkácsy-díjas született Baján1927.02.07
270.ORCZY LőrincORCZY Lőrinc, birtokvétel (Baja)1747.04.08
160.PERLES BARUCH AserPERLES BARUCH Aser talmudtudós elhunyt Baján1857.11.25
140.PETROVÁCZ Gyula PETROVÁCZ Gyula mérnök, felső ipariskolai tanár Óbecsén (Bács-Bodrogh m.) született [Foerk Ernővel közösen 1939-ig, kb. 50 templomot tervezett, köztük a bajai Szent Szív-plébániatemplomot]1877.03.25
90.PETROVÁCZ JózsefPETROVÁCZ József leányisk.igazgató, tankönyvszakíró elhunyt Kalocsán1927.12.31
175.PÓSTA BertalanPÓSTA Bertalan, az első bajai vasútállomás főnöke született Turán1842.08.17
65.PÓSTA Sándor PÓSTA Sándor szájsebész-fogorvos, vívó elhunyt Budapesten1952.11.04
110.RÁBL Béla RÁBL Béla amatőr színjátszó született Baján1907.11.18
105.RAICS IstvánRAICS István zongoraművész, zeneszerző, műfordító, költő született Baján1912.05.25
85.RERRICH Béla RERRICH Béla építészmérnök, kertművész /kertépítési munkái között egyik legjelentősebb a bajai Déri-park/ Budapesten halt meg1932.02.23
85.RICHNOVSZKY Andor RICHNOVSZKY Andor biológus, főisk.tanár született Szombathelyen1932.07.08
65.RÓNA DezsőRÓNA Dezső, a bajai kórház igazgató-főorvosa (1907-1940) elhunyt Baján1952.12.18
225.RUDICS JózsefRUDICS József, almási báró, költő, író, főispán, az MTA t. tagja született Szabadkán1792.02.22
60.RUDNAY Gyula RUDNAY Gyula festőművész, Kossuth-díjas, kiváló művész elhunyt Budapesten1957.01.04
150.SCHNETZER Ferenc SCHNETZER Ferenc tábornok, hadügyminiszter született Baján1867.10.26
150.SCHOBER Béla, GALGÓCZI dr.SCHOBER Béla, GALGÓCZI dr. volt pü.miniszteri államtitkár, a Magyar Nemzeti Bank vezérigazgatója, Baja város felsőházi képviselője született Pesten1867.03.01
135.SCHÖSTEIN Ármin Árpád SCHÖSTEIN Ármin Árpád tengerésztiszt, kapitány született Szentistvánon1882.01.29
170.SCHULHOFF Lipót SCHULHOFF Lipót csillagász született Baján1847.03.12
165.SCHWERINI KOHN Götz SCHWERINI KOHN Götz bajai rabbi Baján halt meg1852.01.15
70.SERESS LászlóSERESS László hírlapíró elhunyt Budapesten1947.08.26
90.SOLYMOS Edéné Göldner Márta SOLYMOS Edéné Göldner Márta festő született1927.03.13
120.STELLA Adorján STELLA Adorján újságíró, humorista, műfordító /nem derül ki, mi köze Bajához!, elképzelhető, hogy bajai lapokba irogatott/ született Középlakon1897.01.30
95.SZABÓ Ferenc SZABÓ Ferenc újságíró /Baján a Petőfi Népe kihelyezett szerkesztőségének vezetője és a Bajai Hírlap szerk.-je/ született Budapesten1922.04.01
85.SZABÓ László SZABÓ László újságíró, író született Baján1932.05.02
185.SZARVAS Gábor SZARVAS Gábor nyelvész született Adán (Bács megye)1832.03.22
75.SZÉKELY Károly NándorSZÉKELY Károly Nándor r.k. pap, tanár meghalt Baján1942.02.25
40.SZEMZŐ /SCHUPPER/ AntalSZEMZŐ /SCHUPPER/ Antal igazgató-tanító elhunyt1977.04.10
60.SZENTKUTY Pál /Drescher/ SZENTKUTY Pál /Drescher ; írói álneve: Csöndes Pál/ költő, műfordító, helytörténész elhunyt Budapesten1957.10.19
45.SZIRMAI KárolySZIRMAI Károly író, költő, irodalomtörténész elhunyt Verbászon1972.10.06
110.TAKÁTS Endre TAKÁTS Endre főlevéltárnok, múzeumigazgató született Apátfalván1907.07.27
145.TELCS /TELTSCH/ Ede TELCS /TELTSCH/ Ede szobrászművész született Baján1872.05.12
110.templom, evangélikus, oltár- és harangavatástemplom, evangélikus, oltár- és harangavatás1907.12.15
15.Tesco (Baja) megnyitásaTesco (Baja) megnyitása2002.11.06
100.TÍMÁR Szaniszló (írói álnév: TOM)TÍMÁR Szaniszló író, újságíró (írói álnév: TOM) elhunyt Budapesten1917.04.26
110.TÓTH Béla TÓTH Béla író, újságíró /A685/ elhunyt Budapesten1907.04.03
270.VAJAI László, birtokvétel (Baja)VAJAI László, birtokvétel (Baja)1747.04.08
160.TÓTH Béla TÓTH Béla író, újságíró /TÓTH Kálmán költő és MAJTHÉNYI Flóra írónő fia/ született Budapesten1857.10.20
60.Tóth Kálmán Irodalmi Társaság alakuló üléseTóth Kálmán Irodalmi Társaság alakuló ülése1957.05.17
75.Tóth Kálmán Önképző-kör (2)Tóth Kálmán Önképző-kör (2) alakuló ülése1942.08.19
35.TÓTH-PÁL Zoltán, dr.TÓTH-PÁL Zoltán, dr. író, népművelő, tanár, könyvtárigazgató elhunyt Baján1982.04.03
105.Tüdőbeteggondozó Intézet működésének kezdeteTüdőbeteggondozó Intézet működésének kezdete1912.12.28
100.VÁGVÖLGYI Ferenc VÁGVÖLGYI Ferenc orvos született Bátaszéken1917.04.14
85.VARGA Sándor VARGA Sándor költő /iskoláit Baján végezte, a Tóth Kálmán Társaság titkára/ született Dunaszekcsőn1932.08.23
25.VOLLY István dr.VOLLY István dr. tanár, zeneszerző, néprajzkutató, a "Bajai tamburások" c. kötet szerzője elhunyt Budapesten (?)1992.07.03
110.VOLLY István dr.VOLLY István dr. tanár, zeneszerző, néprajzkutató, a "Bajai tamburások" c. írás szerzője született Peregen1907.01.27
170.VUJITY JoakimVUJITY, Joakim, író, a szerb színjátszás megalapítója elhunyt Belgrádban1847.11.08
245.VUJITY JoakimVUJITY, Joakim, író, a szerb színjátszás megalapítója született Baján1772.09.09
30.WEINTRAGER AdolfWEINTRAGER Adolf festőművész-tanár elhunyt Baján1987.12.16
90.WEINTRAGER AdolfWEINTRAGER Adolf festőművész-tanár született Diószegen1927.07.18
150.WERNER Adolf Vilmos WERNER Adolf Vilmos esztétikai író, főgimn.igazgató, zirci apát született Tiszafüreden1867.05.14
170.WOHLMUTH István WOHLMUTH István tanítóképzőintézeti tanár (1903-1927) született Sopronnyéken1847.08.19
90.WOHLMUTH IstvánWOHLMUTH István tanítóképzőintézeti tanár (1903-1927) elhunyt Baján1927.11.06

Naptár

H K S C P S V
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Érdemes elolvasni!

 Schäffer Erzsébet

Elszoktunk a csodáktól. Megy az élet, minden ki van számítva, nem történik semmi rendkívüli... (...)
Kislánykoromban volt egy szokásom: a csodavárás. Ha nagyon szerettem volna valamit,
akkor behunytam a szemem, és háromszor balra megpördültem a sarkamon.(...)
Egyszer megpördültem, és mikor kinyitottam a szemem, hát ott állt valaki. 
A csodákat nem kell lebecsülnie az embernek, s ha nem várjuk őket,
akkor is vannak. Szóval, ha valaki megkapargatja a saját életét, és
a kicsi pillanatokat összesöpörgeti, nagyon sok van, egészen biztos. 
Az emberek végigcsinálják a történeteket, és valahol a jóra várnak.
Valahogyan mindig ez derül ki: a jóra várnak. Még ha nincs is a homlokára írva,
és a világ a felszínen nem erről szól, de mégis ez van, mert enélkül semmi nem működne.

 

Kapcsolat