• Magyar
  • English
  • Deutsch
  • Hrvatski
Betűméret
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
  • Hrvatski

BAJA VÁROSI KITÜNTETŐ CÍMEK ÉS DÍJAK

Baja városáért kitüntető cím

 

1996. év

DR. KEREKES KÁROLY, ny. zirci apát

DR. KŐHEGYI MIHÁLY ny. múzeumigazgató

DR. MESTYÁN RUDOLF ny. főorvos

PUMP KÁROLY fotóművész

DR. RENDES BÉLÁNÉ ny. pedagógus

 

1997. év

BÁRDOS FERENC ny. pedagógus, könyvtáros

DR. KINCSES FERENC ny. tanácselnök

DR. MOHAY ANTAL ny. főorvos

 

1998. év

BAYER JAKOB Waiblingen polgára

ÉTIENNE TUMÓ Argentan polgára

DR. RAPCSÁNYI LÁSZLÓ, a Magyar Rádió munkatársa

 

1999. év

DR. BOHNER JÓZSEF tisztifőorvos

 

2000. év

BÁN BÉLA református lelkész

FARKAS ATTILA középiskolai igazgató

UWE STIEMKE miniszteri tanácsos, alapítványi elnök

 

2001. év

BÁCSKAI SÁNDOR KEVE ciszter atya, házfőnök

DEDINSZKY TAMÁS evangélikus lelkész

ERDEI LÁSZLÓ ny. honvéd alezredes – posztumusz díj

 

2002. év

MEZEI LAJOS ügyvezető igazgató

 

2003. év

DR. PÉCSKAI KAMILLA ny. főorvos

SÁROSY JÓZSEFNÉ ny. gyakorló iskolai igazgató

DR. VAJTAI ISTVÁN ny. főorvos

 

2004. év

ALBERTNÉ DR. HERBSZT MÁRIA főiskolai tanár, volt főigazgató

BARTOS ENDRE képzőművész

VÍGH LÁSZLÓ karnagy

 

2005. év

DR. CSANYIK ANTAL ny. főorvos

TARJÁN LEVENTE igazgató

DR. VÖLGYESI LÁSZLÓ jegyző, címzetes főjegyző

 

2006. év

Ápity Milos, a Szerb Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Kabdebó Tamás, író, költő, műfordító

Pethőné Kővári Andrea tanár

 

2007. év

DR. KISS TIBOR ENDRE főorvos

 

2008. év

CSERBA GYÖRGY cserkész – posztumusz

DR. GÁL ZOLTÁN ny. zenepedagógus, újságíró

SCHMIDT ANTAL ny. hidrobiológus

 

2009. év

HOSSZÚ KATINKA úszó

KERESKEDŐ ZOLTÁN plébános

 

2010. év

Klossy Irén főiskolai docens, grafikusművész

Prof. Dr. Majdán János, a bajai Eötvös József Főiskola rektora

           

 

 

Baja Város Közszolgálatáért kitüntető díj

 

1997. év

DR. GÁL ZOLTÁN, a Petőfi Népe ny. újságírója

HETÉNYI LAJOS lelkész

 

1998. év

CSERHÁTI JÁNOS képviselő

 

1999. év

TARJÁN LEVENTE igazgató

 

2000. év

DR. STEINER RÓBERT körzeti állatorvos

SÓSNÉ ASZÓDI JULIANNA anyakönyvvezető

 

2001. év

DR. KISS ZOLTÁNNÉ igazgató

DR. KNÁB ERZSÉBET igazgató

 

2002. év

BAUER FERENC plébános

 

2003. év

DR. ANTAL ISTVÁNNÉ ny. védőnő

BICZÓK SÁNDOR ny. gazdasági felügyelő

 

2004. év

DR. CSEH BÉLA iskolaigazgató

FEKETE-KOVÁCS GYŐZŐ műszaki igazgatóhelyettes,kollégiumvezető

 

2005. év

MARTON IMRE, a Nyugdíjasok Városi Érdekvédelmi Szervezetének elnöke

 

2006. év

Rácz Sándor, a Szociális Bizottság volt tagja, a Bácskaiak Egymásért Egyesület elnöke

 

2007. év

KATANICH FERENC tanár, népművelő

 

2008. év

MÓRA IRÉN címzetes főmunkatárs

 

2009. év

KOVANECZNÉ SZITA ANIKÓ anyakönyvvezető   , címzetes főmunkatárs

 

2010. év

LEHOCZKI IMRE építészmérnök

 

 

Baja Város Oktatásáért kitüntető díj

 

1997. év

KOVÁCS LÁSZLÓNÉ tanár

SZEGHŐ LÁSZLÓ ny. tanár

SZEGHŐ LÁSZLÓNÉ ny. tanár (posztumusz)

 

1998. év

BÁLINT LÁSZLÓ ny. középiskolai igazgató

TRIPOLSZKY PÁLNÉ ált. iskolai tanító

 

1999. év

KIRÁLYNÉ NAGY ÉVA tanár

SZOTÁK FERENCNÉ ny. óvónő

 

2000. év

HEGEDŰS JÓZSEF főiskolai tanár

MÁRITY JÁNOSNÉ ny. igazgató

 

2001. év

DANI JÁNOSNÉ művésztanár

HORNYÁK FERENCNÉ óvodavezető

 

2002. év

LOVRETITY ZOLTÁNNÉ zenetanár

WELCHNER ANTAL középiskolai igazgató

 

2003. év

MEZEINÉ DR. KOPASZ MÁRIA tanár

SÁRI KATALIN ny. középiskolai igazgató

 

2005. év

CSAPÓNÉ BLINSZKI ERZSÉBET igazgatóhelyettes

LEX FERENCNÉ igazgatóhelyettes

 

2006. év

Dr. Abonyi István fakultásigazgató, főiskolai tanszékvezető

Havasi Ádámné általános iskolai tanító

 

2007. év

III. BÉLA GIMNÁZIUM tanári testülete

GÁLL VILMOSNÉ ny. tanítónő

 

2008. év

FARKAS ATTILA ny. iskolaigazgató

DR. HORVÁTH TERÉZ ny. tanárnő

 

2009. év

DR. BÖNGYIK ÁRPÁDNÉ ny. pedagógus

EGYED ISTVÁNNÉ pedagógus

 

2010. év

Dr. BLANDL MÁTYÁS matematika-fizika szakos tanár

MÓDOS GYÖRGYNÉ magyar-történelem szakos tanár

 

Baja Város Kultúrájáért kitüntető díj

 

1997. év

ALBERT SÁNDORNÉ ny. pedagógus

REKETTYE SÁNDOR, a Lyra Blockflőte Együttes vezetője

 

1998. év

SCHMIDT ANTAL biológus

DR. SOLYMOS EDE ny. múzeumigazgató

 

1999. év

BAJAI HONPOLGÁR Szerkesztőbizottsága

BÁLINT ATTILA grafikus

 

2000. év

ESNAGY JÓZSEF költő

DR. HUSZÁR PÁL orgonaművész

 

2001. év

BARTOS ARANKA könyvtáros, költő

KELEMEN MÁRTON középiskolai tanár – posztumusz díj

KELEMENNÉ MERK ZSUZSANNA múzeumigazgató

 

2002. év

BARTOS ENDRE képzőművész

BELLYEINÉ HORVÁTH GYÖRGYI zenetanár

 

2003. év

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS IFJÚSÁGI HÁZ KOLLEKTÍVÁJA

STRIEGL ISTVÁN pedagógus

 

2004. év

KLOSSY IRÉN főiskolai tanár, képzőművész

VARGA MÓZES, a Liszt Ferenc Énekkar titkára

 

2005. év

HÉHN GIZELLA igazgatóhelyettes

 

2006. év

Werner József kántor, a Cserkészek az Ifjúságért Alapítvány létrehozója

 

2007. év

NEMES ISTVÁN festőművész, tanár

 

2008. év

III. BÉLA GIMNÁZIUM SZÍNISTÚDIÓJA

 

2009. év

Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tantestülete

 

2010. év

JÁSZBERÉNYI MATILD képzőművész-tanár

 

 

Baja Város Egészségügyéért kitüntető díj

 

1997. év

DR. KELLNER RÓBERT ny. főorvos

DR. KŐHALMI IMRE ny. főorvos

 

1998. év

DR. DEUTSCH OTTÓ osztályvezető főorvos

DR. VAJTAI ISTVÁN osztályvezető főorvos

 

1999. év

DR. RAGADICS ERZSÉBET osztályvezető főorvos

 

2000. év

DR. ÁBRAHÁM GYÖRGY háziorvos

DR. VASS ZOLTÁN osztályvezető-főorvos

 

2001. év

MÜLLER JÓZSEFNÉ főnővér

DR. TÜSKE MAGDOLNA főorvos – posztumusz díj

 

2002. év

DR. BALÁZSNÉ DR. FÜZY MÁRIA háziorvos

DR. PATAKI LÁSZLÓ ny. főorvos

 

2003. év

DR. HUSZÁR GERGELY főorvos

TASKOVICSNÉ KOVÁCS MÁRIA kórházi szakápoló

 

2004. év

HARKÁNYI JÁNOSNÉ asszisztens, részlegvezető

DR. PATAKI ISTVÁN ny. főorvos

 

2005. év

DR. GAÁL DEZSŐ ny. főorvos

SZREMKÓ KÁROLYNÉ asszisztens

 

2006. év

Dr. Garbai Imre főorvos

Gyimes Gyuláné osztályvezető főnővér

 

2007. év

KEMPL FRIGYESNÉ ny. asszisztens

DR. WILDE RUDOLF ny. orvos

 

2008. év

DR. BOGNÁR ZOLTÁN ny. főorvos

TÖRÖK IMRÉNÉ asszisztens

 

2009. év

GÖBL VILMOSNÉ ápolási igazgató

DR. SZLUHA GYULA szülész-nőgyógyász adjunktus

 

2010. év

MARUSA JÁNOSNÉ

Dr. VERMES ESZTER főorvos, a Radiológiai Osztály vezetője

 

 

Baja Város Sportjáért kitüntető díj:

 

1997. év

GYURÓ LÁSZLÓ judoedző

TAX IMRE ny. sportosztályvezető

 

1998. év

ÁGFALVI GYÖRGY szakmai igazgató

POLENSZKY GÉZA kajak-kenu edző, szakosztály igazgató

 

1999. év

SZIRMAI JÓZSEFNÉ ny. testnevelő tanár

WEIDINGER JÚLIA úszásoktató

 

2000. év

SIPOSNÉ CSERJÉS MÁRIA testnevelő tanár

VERECZKEI ZSOLT sportoló

 

2001. év

BORBÉLY MIKLÓS triatlon edző

SCHMIDT LAJOS testnevelő tanár

 

2002. év

PATOCSKAI ISTVÁN rádióamatőr

RAJNAI ISTVÁN sakkedző, mesterjelölt sakkversenyző

 

2003. év

AGATICS JÓZSEF szakosztály vezető

KERN RÓBERT karateedző

 

2004. év

FÜLE PÉTERNÉ ügyintéző (Vízügy Spartacus)

KENYERES IMRE és KENYERES ZOLTÁN vállalkozó (Mogyi Kft.)

 

2005. év

DR. CSÁBI BETTINA sportoló (ökölvívó)

 

2006. év

SZÖRÉNYI LÁSZLÓ tömegsport-szervező

 

2007. év

RÓNAI SÁNDOR ny. edző

 

2008. év

PASS FERENC úszóedző

 

2009. év

BÁTORI MAGDOLNA testnevelő tanár, kosárlabda szakedző

 

2010. év

BARTOS NÁNDOR a Bajai Spartacus Vízügyi SC. evezős utánpótlás edzője

 

 

Baja Város Fejlesztéséért kitüntető cím

 

1997. év

DR. FENYVESI BÉLA, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese

KAMARÁS JÁNOS ny. minisztériumi tisztviselő

 

1998. év

KALOCSA BÉLA ornitológus

SZEKERES MÁRIA városüzemeltetési üzletágvezető

 

1999. év

DOBOSI TIVADAR ügyvezető igazgató

HIEZL JÓZSEF humánpolitikai igazgató

 

2000. év

DR. HALÁSZ RUDOLF, az Aduvizig igazgatója

2001. év

KOVÁCS GYÖRGY KHVM főtanácsos

SIBALIN MÁTYÁS üzemmérnökség vezető – posztumusz díj

 

2002. év

MOLNÁR PÉTER, a BKM közútkezelő Kht. Igazgatója

 

2003. év

FADDI JÁNOS ipartestületi elnök

DR. TÓTH IMRE ny. erdőmérnök

 

2004. év

MILYACSKI MÁTÉ fütőművezető

 

2005. év

GYURÁKOVICS IMRE beruházási ügyintéző

 

2006. év

RÉTHÁTI JÓZSEFNÉ kommunális és közmű címzetes főtanácsos

 

2007. év

HARSÁNYI ZSOLT ügyvezető igazgató

 

2008. év

SZARVAS PONGRÁC ökoturisztikai szakreferens

 

2009. év

KENYERES ZOLTÁN és KENYERES IMRE, a Mogyi Kft. ügyvezetői

 

2010. év

Baja Marketing Kft.

 

 

Baja Városában Végzett Szociális Munkáértkitüntető díj

 

 

2000. év

KIRÁLY ISTVÁNNÉ ny. gondozási központ vezető

 

2001. év

MARTON IMRE, a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének városi elnöke

SZRAKITY MÁTYÁSNÉ ny. főnővér

 

2002. év

A MÓRA FERENC UTCAI IDŐSKORÚAK OTTHONA kollektívája

 

2003. év

FALDUM ZOLTÁNNÉ ny. élelmezésvezető

HÁRS TIBORNÉ védőnő

 

2004. év

PAULAI TIBOR igazgató

TORMA ISTVÁNNÉ népművelő

2005. év

STRAHL JÓZSEF nyugdíjas

 

2006. év

BOUSSOUSSOU ÁGOTA gyermekjóléti szolgálatvezető

 

2007. év

GONDA PÉTERNÉ tanárnő

 

2008. év

BELVÁROSI PLÉBÁNIA KARITÁSZ CSOPORT

 

2009. év

SZABÓ HAJNALKA ny. egészségügyi manager

 

2010. év

B. SZABÓ LÁSZLÓ szociálpedagógus, gépész üzemmérnök

 

 

Baja Város Közbiztonságáért kitüntető díj

 

2000. év

SZOLECZKY JÁNOS tűzoltóparancsnok

 

2001. év

BAJAI POLGÁRŐR EGYESÜLET

 

2002. év

BAJA VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

MAYER JÓZSEF rendőr alezredes

 

2003. év

BAJAI VAGYONVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

 

2004. év

GÜNTHER HERMANN tűzoltóparancsnok

SZALAINÉ BURSZKI MÓNIKA, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum társelnöke

 

2005. év

SZABÓ FERENC rendőr alezredes

 

2006. év

SCHAUER TIBOR tűzoltó százados

 

2008. év

OSSÓ JÁNOS tűzoltóparancsnok

 

2009. év

SCHMIDT KÁROLY tűzoltó alezredes

 

2010. év

DUNAI VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG MOHÁCSI VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRŐRS BAJAI KMB CSOPORTJA

 

 

Baja Város Kisebbségeiért kitüntető díj

 

2004. év

ÁPITY MILOS

TRSZKITY SÁNDOR

 

2005. év

CABAR ZENEKAR

 

2006. év

TURI ISTVÁN nyugalmazott katonazenész

 

2007. év

DR. VÁCITY JÁNOS ny. orvos

 

2008. év

SZENT LÁSZLÓ ÁMK ÓVODA KOLLEKTÍVÁJA

 

2009. év

KUBATOV ISTVÁN festőművész

 

2010. év

SCHINDLER MÁTYÁS r. k. plébános

 

 

Baja Város Mestere kitüntető díj

 

2008. év

GÖLDNER TIBORNÉ cukrász

 

2009. év

GERGELY JÓZSEF vállalkozó (Gergely Gasztronomi Kft.) (posztumusz)

 

2010. év

FADDI JÁNOS kőműves vállalkozó, a bajai Bácskai Ipartestület elnöke, az Ipartestületek Országos Szövetsége Vagyonkezelő Kuratóriuma elnöke

 

 

1956-os forradalom Emlékdíja kitüntető díj

 

2008. év

NAGY ISTVÁN (posztumusz)

VITÉZ SCHMIDT ISTVÁN ny. rendőr alezredes

 

2009. év

VITÉZ RUTAY ISTVÁN ny. honvéd ezredes

 

2010. év

Vitéz lovag Szirmai József testnevelő tanár

 

 

 

Baja Város Polgármesterének kitüntető díja

 

2008. év

BRÉVAI FERENCNÉ, a Szt. Antal Egyházközség Karitász Csoportjának vezetője

 

2009. év

BAKOS LÁSZLÓ testnevelő tanár, úszóedző

 

2010. év

Ifj. RADNÓTI MIKLÓS kosárlabdázó, igazgatóhelyettes


Naptár

H K S C P S V
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Érdemes elolvasni!

 Schäffer Erzsébet

Elszoktunk a csodáktól. Megy az élet, minden ki van számítva, nem történik semmi rendkívüli... (...)
Kislánykoromban volt egy szokásom: a csodavárás. Ha nagyon szerettem volna valamit,
akkor behunytam a szemem, és háromszor balra megpördültem a sarkamon.(...)
Egyszer megpördültem, és mikor kinyitottam a szemem, hát ott állt valaki. 
A csodákat nem kell lebecsülnie az embernek, s ha nem várjuk őket,
akkor is vannak. Szóval, ha valaki megkapargatja a saját életét, és
a kicsi pillanatokat összesöpörgeti, nagyon sok van, egészen biztos. 
Az emberek végigcsinálják a történeteket, és valahol a jóra várnak.
Valahogyan mindig ez derül ki: a jóra várnak. Még ha nincs is a homlokára írva,
és a világ a felszínen nem erről szól, de mégis ez van, mert enélkül semmi nem működne.

 

Kapcsolat